Duidelijkheid over behandeling en kosten

De orthodontist luistert bij het eerste gesprek naar de wensen en vragen van de patiënt zodat een duidelijk beeld ontstaat waarom een patiënt een beugel wil. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over de procedure.

Eerst worden alle gegevens verzameld. Zo wordt er een digitale gebitsscan gemaakt, de patiënt hoeft dus NIET te happen. Ook worden röntgenfoto’s gemaakt.Aan de hand van het klinisch en röntgenologisch onderzoek stelt de orthodontist een behandelplan op. Dit behandelplan wordt besproken, en na goedkeuring door de patiënt begonnen met de behandeling.

Een exacte opgave van de totale kosten is helaas niet mogelijk. Eén en ander is sterk afhankelijk van de toe te passen apparatuur, de medewerking, én de duur van de behandeling. Het goed opvolgen van de behandelingsinstructies draagt zeker bij tot het zo kort mogelijk houden van de behandeling.

Tijdens de bespreking van de onderzoeksresultaten wordt u een globale prognose van de behandelingsduur, de apparatuursoorten en daaraan gerelateerde kosten gegeven, er wordt echter altijd benadrukt dat het om een schatting gaat.