Ons team

Maak kennis met ons team!

Piet Otte
Piet Otteorthodontist
Angelique
Angeliquepraktijkmanager
Petra
Petrareceptioniste
Lonneke
Lonnekereceptioniste
Amy
Amyassistente
Jennifer
Jenniferassistente
Karin
Karinassistente
Miranka
Mirankaassistente
Patricia
Patriciaassistente

Drs. Piet Otte
1979 - 1985 VWO werd doorlopen op het Augustinianum in Eindhoven
1985-1990 Opleiding Tandheelkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
1990-1993 Werkzaam als tandarts in diverse tandartspraktijken in de regio Eindhoven-‘s Hertogenbosch
1993-1997 Specialisatie tot Orthodontist, Radboud Universiteit Nijmegen
1997 Inschrijving als Orthodontist in het specialistenregister Dentomaxillaire Orthopaedie en in het BIG-register
1998 Overname orthodontistenpraktijk van collega H.C.M. Geurts aan de Mauritsstraat.
1998-heden Orthodontistenpraktijk aan de Mauritsstraat
2006 NVvO praktijkvisitatie (intercollegiale praktijk visitatie beroepsgroep Vereniging van Orthodontisten)
2008-2010 Orthodontist in het team voor Schisis en Craniofaciale afwijkingen van het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam
2011 Orthodontistenpraktijk P. Otte ISO 9001 gecertificeerd
2012 NVvO praktijkvisitatie (intercollegiale praktijk visitatie beroepsgroep Vereniging van Orthodontisten)
2013 Hercertificering ISO 9001
2015 Certified Invisalign Provider
2016 Hercertificering ISO 9001
2017 NVvO praktijkvisitatie (intercollegiale praktijk visitatie beroepsgroep Vereniging van Orthodontisten)
2018 Hercertificering ISO 9001

Het ondersteunende team
Naast de heer Otte werken er natuurlijk veel meer mensen die op allerlei manieren zorgdragen voor een goed verloop van de behandeling en het reilen en zeilen in de praktijk. Per dagdeel is de taakverdeling anders en verrichten de orthodontieassistentes ook omloop- en sterilisatietaken.

Lidmaatschappen
NMT Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde
VvO Nederlandse Vereniging Van Orthodontisten, met visitatieplicht en intercollegiale toetsing
WFO World Federation of Orthodontics
EOS European Orthodontic Society
NVOS Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie

P. Otte is ingeschreven in het BIG register registratienummer: 59027921102
beroepsgroep: tandarts specialist
specialisme: dento-maxillaire orthopaedie