Fotograferen en filmen in onze praktijk

Om de privacy van onze gasten en medewerkers te bewaken, mag u niet zonder meer fotograferen of filmen in onze praktijk.

Daarbij geldt dat u vooral anderen (gasten en medewerkers in onze praktijk) niet mag fotograferen zonder dat zij daar toestemming voor geven.